Obrnuti Martingale


Kao što i sam naziv govori ovaj sistem je nastao od originalnog Martingalea, a nacin igre je suprotan. Umjesto udvostrucavanja uloga nakon promašaja, cinite to nakon svakog ostvarenog dobitka. Zbog toga se Martingale svrstava u sisteme negativne progresije, dok se Obrnuti Martingale svrstava u sisteme pozitivne progresije. Kao i kod slicnih sistema najbolje je odrediti ciljnu tocku, koja ce ujedno biti i završetak igre, a koje cete se najstrože pridržavati. Isto tako možete odrediti tocku na kojoj cete od dobitka na stranu staviti određeni dio ili možda pocetni ulog. Na ovaj nacin cete rizik svesti na minimum i sacuvati živce.