Obrnuti Labouchereov sistem


Uzmite niz brojeva 1,2,3, 4. Brojevi u ovom nizu, kao i u slicnim sistemima oznacavaju brojeve novcanih jedinica. Za primjer smo ponovno uzeli da jedna jedinica iznosi 100 kuna. Ovaj sistem zahtijeva da prije samog pocetka odredite svoj cilj. Možete ga odrediti u obliku ukupne zarade ili u obliku visine zadnje uplate. Da biste dobili iznos prve uplate zbrojite prvi i zadnji broj zadanog niza. U ovom slucaju radi se o brojevima jedan i cetiri. Njihov zbroj iznosi pet (1 +4=5) što je jednako vašoj prvoj uplati - ona iznosi 500 kuna. Razlika između obrnutog i klasicnog Labouchereova sistema je što ovdje nakon pogotka dodajete brojeve na kraj niza, dok ih u klasicnom sistemu brišete. U slucaju ostvarenog dobitka pretvarate ga nazad u jedinice i dodajete na kraj niza. On sada iznosi: 1, 2, 3, 4, 5. Sljedeća uplata ponovno je jednaka zbroju prvog i zadnjeg broja niza, odnosno iznosi 600 kuna (1 +5 = 6). Sada su kao i uvijek moguća dva ishoda: - u slucaju da i sada ostvarite dobitak ponavljate postupak, dodajete broj šest na kraj niza, koji sada izgleda ovako: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 53 u slucaju da ne ostvarite dobitak skidate prvi i zadnji broj iz niza, dakle jedinicu i peticu, te vaš niz sada izgleda ovako: 2, 3, 4. Tada za sljedeći korak ponovno uzimate prvi i zadnji broj niza: 2 i 4. Njihov zbroj (6) pretvarate u kune (600) kolika je i vaša sljedeća uplata. Sistem završava u dva slucaja: kada prekrižite sve brojeve u nizu (gubitno). Kada stignete do unaprijed određenog željenog iznosa ili limitirane zadnje uplate (uspješno). Ako ste ostvarili neki od uvjeta sistem pocinjete iz pocetka, s novim nizom. U ovom slucaju krajnji cilj je pogođena zadnja uplata od 1.000 kuna. Obratite pozornost na cinjenicu da u ovom sistemu križate dva broja nakon promašaja, a dodajete jedan nakon pogotka. Ovo je bitno iskljucivo stoga što, teoretski gledano, na duže staze morate pogoditi dvostruko više od onoga što promašite, kako biste bili uspješni.